Kaliber Sp. z o.o. - 08:00-16:00
ul. Stefana Starzyńskiego 43, 05-090 Dawidy Bankowe, woj. mazowieckie, NIP: 5260209627
+48 22 460 47 00 ...
Galeria Broni - 11:00-18:00
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 16, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
+48 22 644 57 07 galeriabroni@kaliber.pl
Icon Cart 0 produkty:

0,00zł

(pusty)

Produkt został dodany do Twojego koszyka

Dodana ilość:

Razem:

Produktów w koszyku: 0 Masz 1 produkt w koszyku

Razem produkty: (brutto)

Razem dostawa: (brutto) do ustalenia

Podatek: 0,00zł

Razem: (brutto + sugerowany koszt wysyłki)

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Kaliber.pl
 
Regulamin Sklepu Internetowego Kaliber.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej www.kaliber.pl . Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

I. WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY 

 
Właścicielem Sklepu Internetowego jest Kaliber sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kolbego 16, kod 02-781, NIP: 526-02-09-627, REGON: 012091938, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036000 (dalej: Kaliber.pl lub Sprzedawca). 
 
1. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej: Zamawiający lub Klient). 
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 
3. Kaliber.pl prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. Kaliber.pl nie prowadzi sprzedaży on-line broni (w tym istotnych części broni), amunicji i czarnego prochu. Broń i amunicja są sprzedawane wyłącznie w sklepach stacjonarnych KALIBER za okazaniem odpowiedniego zezwolenia. Przedstawiona oferta broni, amunicji i istotnych części broni ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.  
5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (022) 644 57 67.
  II. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta i inne dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. 
2. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub poprzez e-mail. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00 a 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), nie będą realizowane. 
3. Zamawiający, którzy w danych kontaktowych podali adres e-mail, będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku braku wiadomości potwierdzającej zamówienie w pierwszej kolejności prosimy o sprawdzenie folderu SPAM, jeśli tam również nie znajduje się wiadomość potwierdzająca zamówienie prosimy o kontakt telefoniczny z obsługą sklepu. 
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji. 
5. Produkty oznaczone "produkt niedostępny w sprzedaży on-line, prezentacja produktu" nie podlegają sprzedaży wysyłkowej. Stanowią jedynie prezentację oferty Kaliber.pl. Ich opis i ceny nie stanowią oferty handlowej. 
6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. 
7. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia. 
8. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym Kaliber.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT stosownie do treści przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur. 
9. Płatności za zamówienie można dokonać przelewem na podane konto Sprzedawcy oraz przy odbiorze u kuriera.  
10. Przyznane kody rabatowe nie obowiązują w przypadku produktów, których cena została już obniżona.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA, ZWROTY

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Koszt zwrotu (wysyłki) towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
2. Do zachowania terminu w zakresie odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
3. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać wiadomość na adres sklep@kaliber.pl.
4. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny (22) 644 57 67 lub przez e-mail: sklep@kaliber.pl
5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
8. Kaliber.pl zastrzega, że żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

9. Klient dokonujący zakupu towaru na działalność  gospodarczą jest klientem hurtowym, nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy na podstawie przepisów niniejszego regulaminu i z tego względu nie  przysługuje mu prawo zwrotu towaru.

IV. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi produktów wolnych od wad. W przypadku wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.kaliber.pl Sprzedawca ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wynikającą z przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie produkty objęte są co najmniej dwuletnią gwarancją. Szczegóły znajdują się w kartach produktów na stronie www.kaliber.pl . 
3. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym (wzór dostępny na stronie) . Reklamacje bez załączonego formularza reklamacyjnego mogą nie zostać rozpatrzone.
4. W przypadku zgłoszenia i zaakceptowania reklamacji sklep Kaliber.pl zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu, jeśli jest to możliwe, bądź do obniżenia ceny produktu czy odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa. 
5. Zgłoszenie reklamacyjne mogą być składane w dowolnej formie (np. w drodze mailowej na adres kaliber@kaliber.pl, papierowej, itp.). Pisemne składanie zgłoszeń reklamacyjnych wysłane na adres: ul. Starzyńskiego 43, 05-090 Dawidy Bankowe pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień. Zgłoszenia reklamacyjne muszą być podpisane przez Klienta.


V. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę i określone w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach sklepu Kaliber.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

kim jesteśmy
i co robimy?
Wszystko o sklepie Kaliber.pl

Kaliber.pl to przede wszystkim dbałość o szeroki wybór produktów z pośród 40 światowych marek, znajdujących się pod opieką Kaliber Sp. z o.o. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie zakupu i gwarantujemy solidność i rzetelność od 1990 roku.