JAK DZIAŁA SABRE RED? 

Sabre Red unieszkodliwia napastnika na okres do jednej godziny. Efekty działania gazu Sabre Red są natychmiastowe! U napastnika występują następujące objawy: ostre uczucie pieczenia w oczach połączone z obfitym łzawieniem, kaszel i trudności w oddychaniu, mimowolne zamykanie oczu, wydzielina z nosa, pieczenie skóry.
PO SPRYSKANIU NAPASTNIKA NATYCHMIAST ODDAL SIĘ NA BEZPIECZNĄ ODLEGŁOŚĆ l WEZWIJ POLICJĘ. NIE PRÓBUJ UJĄĆ NAPASTNIKA.

JAK UŻYWAĆ SABRE RED?

Obróć urządzenie uruchamiające. Wyceluj urządzenie w oczy, nos i usta napastnika i naciśnij przycisk. Strumień wystrzeli z urządzenia na odległość 2,5 - 3m. Zakryj twarz jeżeli używasz urządzenia na wietrze. Aby zatrzymać strumień zwolnij przycisk. Sprawdzaj co jakiś czas działanie urządzenia. Właściciel jest zobowiązany chronić urządzenie przed przypadkowym uruchomieniem.

W PRZYPADKU SABRE ANIMAL DEFENCE NIE STOSOWAĆ PRZECIWKO LUDZIOM.

SKŁADNIKI AKTYWNE: Oleoresin Capsicum (Czerwony Pieprz).

PRZYPADKOWE UŻYCIE: Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. NATYCHMIAST zdejmij skażone ubranie. W przypadku kontaktu ze skórą PRZEMYĆ przez 15-20 min mydłem i zimną woda, powtarzać w razie potrzeby. Nie trzeć spryskanego miejsca ani nie używać kremów, balsamów czy olejków. W przypadku kontaktu z okiem: w sytuacji posiadania szkieł kontaktowych delikatnie je zdjąć, przemywać oczy zimną wodą przez 15 min i poddać się natychmiastowej obserwacji medycznej. Dokładnie wyczyścić lub wymienić szkła kontaktowe.
UWAGA: Urządzenie pod ciśnieniem. Nie przebijać ani nie wrzucać opakowań do ognia. Nie wystawiać na działanie upałów oraz nie przechowywać w temperaturze powyżej 500C. Na każdym opakowaniu znajduje się datę ważności produktu.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.

OSTRZEŻENIE: TYLKO DO SAMOOBRONY.
Użycie tej substancji lub urządzenia dla jakiegokolwiek innego celu niż samoobrona jest przestępstwem. Jego nielegalne użycie jest karalne (ograniczenie wolności, grzywna lub obie kary łącznie). Zawartość niebezpieczna - używać ostrożnie.