Szanowni Państwo,
Reaktywujemy „TURNIEJ 30 LECIA FIRMY KALIBER”
Eliminacje wznawiamy w teminie od 15 września 2020 do 31 października 2020.
Osoby, które już brały udział w eliminacjach są ujęte w klasyfikacji.

Regulamin Turnieju Strzeleckiego

„TURNIEJ 30 LECIA FIRMY KALIBER”

 

 

Organizator

Kaliber Sp. z o.o., KRS 36000. 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43

 

Uczestnicy

W zawodach mogący brać udział osoby pełnoletnie legitymujące się dowodem osobistym.

Pracownicy organizatora nie mogą brać udziału w turnieju.

 

Cele Turnieju

Celem turnieju jest uczczenie 30-tej Rocznicy utworzenia firmy Kaliber Sp. z o.o.  poprzez:

        rozwijanie współzawodnictwa,

        podnoszenie umiejętności strzeleckich,

        popularyzację strzelectwa,

        integrację środowisk strzeleckich,

        propagowanie strzelectwa oraz szeroko pojętej wiedzy o uzbrojeniu, jego historii i rozwoju,

        czynny wypoczynek oraz wymiana doświadczeń.

 

Miejsce rozgrywania Turnieju

Strzelnica kryta Centrum Strzeleckiego KALIBER Sp. Z o.o.

Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43

 

Terminy i sposób rozgrywania zawodów

Zawody rozgrywane będą z wykorzystaniem pistoletów, w czterech konkurencjach:

 

1.                  pistolet GLOCK 44 kaliber .22

2.                 pistolet GLOCK 17 GEN5, kaliber 9PARA

3.                 pistolet S&W 1911 .45 AUTO

4.                 pistolet WALTHER PPQ  9 PARA

 

Zawody rozgrywane będą w dwóch etapach:

1.                  eliminacje rozgrywane w okresie od 1.03.2020 do dnia 15.04.2020

2.                  finał – termin finału zostanie podany na stronie www.kaliber.pl/blog

 

Każdy startujący zawodnik może wziąć udział w jednej, dwóch, trzech lub czterech konkurencjach.

 

Warunkiem startu w każdej konkurencji jest wykupienie osobnej metryczki.

W celu uzyskania jak najlepszego wyniku w etapie eliminacji zawodnik może powtarzać starty, co wiąże się z wykupieniem dodatkowych metryczek, nie więcej niż 4 (razem 5). Do finału liczy się metryczka z najlepszym wynikiem w danej konkurencji.

Eliminacje rozgrywane będą  od 1.03.2020r. do 15.04.2020 r. w godzinach 12:00 – 20:00.

 

Rankingi z eliminacji w poszczególnych kategoriach zamieszczane i uaktualniane będą następnego dnia na stronie internetowej organizatora – kaliber.pl/blog

 

Do finału zakwalifikuje się po 10 uczestników w każdej kategorii z najwyższym wynikiem.

 

Rozgrywane konkurencje - eliminacje

Zawodnicy oddają 13 strzałów z broni i amunicji przygotowanej przez organizatora zawodów,  w tym 3 strzały próbne i 10 strzałów – w dwóch seriach po 5 strzałów (dwa magazynki) - ocenianych do tarczy Ts-4 na dystansie 25 m. w czasie 5 minut.

 

Nagrody

Po zakończeniu rundy eliminacyjnej turnieju w każdej z kategorii zostaną wręczone dyplomy za zajęcie miejsc I; II; III.

 

Nagrodą główną za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach finału jest bon towarowy w wysokości 3 500 zł do wykorzystania w sklepach firmowych Kaliber sp. z o.o.

 

Klasyfikacja

W eliminacjach:

Punktacja liczona na zasadach ogólnych, w przypadku gdy dwóch zawodników zdobędzie tę samą liczbę punktów o zwycięstwie decyduje ilość dziesiątek wewnętrznych, dziesiątek, dziewiątek itd. jeżeli i to nie wskaże zwycięzcy, dla tych zawodników rozstrzygająca będzie dogrywka trzystrzałowa na tych samych zasadach punktacji, z ograniczeniem czasowym do 30 sekund.

 

Oświadczenie startującego

Startujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zawodów przez złożenie podpisu na metryczce.

Startujący oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r.z późn. zmianami) przez KALIBER Sp. z o.o. oraz wykorzystanie jego wizerunku, co poświadcza podpisem na metryczce.

 

Protesty i reklamacje

Protesty dotyczące oceny wartości przestrzelin lub innych decyzji sędziego stanowiskowego należy składać bezzwłocznie do Organizatora Zawodów.

Reklamacje dotyczące błędów pisarskich uczestnik zawodów może składać w ciągu  7 dni od zamieszczenia na stronie Organizatora komunikatu z zawodów.

Aby złożyć protest należy wpłacić kaucję w wysokości 250 zł.

 

Postanowienia końcowe

Zawody prowadzi komisja sędziowska powołana przez Organizatora.

Zawody nie są organizowane pod auspicjami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Cena metryczki 60 zł.

 

Informujemy że wszystkie egzemplarze broni z których rozgrywane będą konkurencje są dostępne na strzelnicy Centrum Strzeleckiego Kaliber Sp. z o.o.

 

Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43.