Regulamin zawodów: „Otwarte Zawody BERETTA APX”

 Cel zawodów:

 •          propagowanie sportów strzeleckich
 •           integracja zawodników biorących udział w zawodach
 •          utrwalanie właściwych, bezpiecznych zachowań w sporcie strzeleckim
 •          wyłonienie najlepszych strzelców spośród biorących udział w zawodach
 •          popularyzacja strzelectwa

Organizator zawodów:

KALIBER SP. Z O.O.

02-781 Warszawa
Ul.: M. Kolbego 16
KRS: 0000036000, NIP: 5260209627,

 Miejsce zawodów:

 •          Strzelnica Czapla, ul. Wojska Polskiego 30, 83-050 Lublewo Gdańskie
 •          Centrum Strzeleckie i Konferencyjne Hubertech, ul. Energetyków 2A, 43-603 Jaworzno
 •           LCS - Lubelskie Centrum Strzeleckie, Metalurgiczna 3, 20-234 Lublin
 •          Centrum Strzeleckie Kaliber, Starzyńskiego 43, 05-090 Dawidy Bankowe

Czas trwania zawodów – od 15 sierpnia do 30 września 2020 r. (formuła korespondencyjna)

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów z przyczyn obiektywnych. Informacja o ewentualnym odwołaniu opublikowana będzie na stronie www.kaliber.pl i na profilu Kaliber.pl na Facebooku.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach zobowiązani są zakupić metryczki.

Planowane jest rozegranie 1 konkurencji strzeleckiej:

 1. Pistolet Centralny Zapłon (Pcz)

 •          Beretta APX kaliber ,9mm PARA, (5 +10) 10 najlepszych strzałów oceniane, Tarcza Specjalna Beretta.
 •          Opis konkurencji: Konkurencja polega na oddaniu 15 strzałów do tarczy specjalnej „Beretta”, w łącznym czasie 10 minut; punktowane będzie 5 najlepszych trafień w tarczę główną oraz po 1 najlepszym trafieniu w każdą z pięciu tarcz bocznych (w sumie 10 trafień = 100 punktów); strzelec ma prawo do jednorazowej kontroli tarczy (przybliżenia) w czasie strzelania
 •          Postawa stojąca. Strzelanie z wolnej ręki lub oburącz, odległość 15 m.
 •          Czas: 10 minut.
 •          Możliwość strzelania wyłącznie z broni organizatora
 •          Startowe 25 zł

Uczestnictwo w zawodach:

 W  zawodach mogą brać udział wszyscy, którzy mają uprawnienia do posiadania broni (pozwolenie na broń albo dopuszczenie do posiadania broni obiektowej) lub Patent Strzelecki PZSS. Z zawodów wyłączeni są pracownicy organizatorów oraz strzelnic współpracujących oraz ich zstępni oraz wstępni.

Konkurencja rozgrywana będzie równolegle z normalną pracą strzelnicy na wyznaczonym stanowisku strzeleckim.

Odpłatność za zawody

Zawodnik może uczestniczyć dowolną ilość razów w zawodach poprzez wykupienie dodatkowych metryczek.

Klasyfikacja

Przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna.
O zajętym miejscu będzie decydowała suma zdobytych punktów w konkurencji.
W przypadku tej samej liczby punktów zgodnie z Regulaminem ISSF najpierw liczona jest większa ilość dziesiątek wewnętrznych.
Pula 30 najlepszych zawodników z wszystkich strzelnic kwalifikuje się do finału, który odbędzie się w drugi weekend października 2020 na strzelnicy Centrum Strzeleckiego Kaliber. Szczegółowy regulamin rundy finałowej zostanie ogłoszony w dniu zawodów.
Niezależnie od wyniku punktowego, dwaj pierwsi w klasyfikacji zawodnicy z każdej ze strzelnic otrzymują awans do finału.

Protesty będą przyjmowane do 15 minut po zakończeniu strzelania.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego zawodów.