Kaliber Sp. z o.o. - 08:00-16:00
ul. Stefana Starzyńskiego 43, 05-090 Dawidy Bankowe, woj. mazowieckie, NIP: 5260209627
+48 22 460 47 00 ...
Galeria Broni - 11:00-18:00
ul. Św. Maksymiliana Kolbego 16, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie
+48 22 644 57 07 galeriabroni@kaliber.pl
Icon Cart 0 produkty:

0,00zł

(pusty)

Produkt został dodany do Twojego koszyka

Dodana ilość:

Razem:

Produktów w koszyku: 0 Masz 1 produkt w koszyku

Razem produkty: (brutto)

Razem dostawa: (brutto) do ustalenia

Podatek: 0,00zł

Razem: (brutto + sugerowany koszt wysyłki)

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Strona Kaliber Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Kaliber sp. z o.o. szanuje Twoje prawo do prywatności i gwarantuje Ci prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ciebie dotyczą. Kaliber sp. z o.o. dokłada najwyższych starań, by Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.


Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kaliber sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. M. Kolbego 16, 02-781 Warszawa, KRS: 0000036000, NIP: 5260209627, e-mail: kaliber@kaliber.pl , tel. kontaktowy: 22 460 47 00


Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych w Kaliber sp. z o.o. jest Pan Michał Walosiński, z którym możecie się Państwo skontaktować przez adres e-mail: iod.kaliber@dpag.pl. 
Inspektor ochrony danych osobowych to osoba kontaktowa, która udzieli Ci informacji na temat spraw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.


Dane przetwarzane przez nas

Dane zbierane podczas rejestracji
Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na witrynie Kaliber sp. z o.o.


Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer dowodu osobistego (Wymóg Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy zakupie broni bez zezwolenia).


Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.


Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe:
1. w przypadku, gdy chcesz złożyć zamówienie - realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia,
2. w przypadku, gdy chcesz otrzymać newsletter – otrzymanie przez Ciebie Newslettera,
3. w przypadku, gdy chcesz uzyskać od nas informację, np. o oferowanym przez nas towarze – otrzymanie odpowiedzi na Twoje zapytanie,
4. w przypadku, gdy chcesz skorzystać z gwarancji lub reklamacji – realizacja zgłoszenia.


Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

Uzyskane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1.      umożliwienia rejestracji w celu dokonania zakupu towarów oferowanych przez Kaliber sp. z o.o. oraz w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: Rozporządzenie),
 2.      Umożliwienia dokonania zakupów towarów oferowanych przez Kaliber sp. z o.o. oraz w celu realizacji umowy sprzedaży bez konieczności rejestracji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia
  2. wykonania ciążących na Kaliber sp. z o.o. obowiązków prawnych, np. w celu wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, odpowiedzi na reklamacje w terminie i w formie przewidzianej w przepisach, w tym w przepisach Kodeksu cywilnego, obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących rękojmi i reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia,
  3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach dowodowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia,
  4. w celach marketingowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
  5. w celach przesłania newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
  6. w celach odpowiedzi na Twoje pytania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia,
  7. w celach odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne lub gwarancyjne.


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.


Podmioty, którym przekazywane lub udostępniane są Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazywane są przez Kaliber sp. z o.o. następującym podmiotom:
1. osobom upoważnionym przez Kaliber sp. z o.o. do przetwarzania danych osobowych (współpracownicy i pracownicy Kaliber sp. z o.o.)

2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Kaliber sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy:
a) podmioty świadczące usługi informatyczne,
b) podmioty świadczące usługi księgowe,
c) podmioty świadczące usługi prawne

3. innym administratorom danych osobowych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,
b) podmioty prowadzące działalność płatniczą /banki, instytucje płatnicze/,
c) podmioty współpracujące z Kaliber sp. z o.o. przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.


Przysługujące Ci uprawnienia:

1. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody (np. otrzymanie newslettera, udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie, marketing, itp.), przysługuje Ci prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej cofnięciem (zgodę można wycofać w następujący sposób: poprzez odpowiedni odnośnik w wiadomości lub wysyłając wiadomość na adres: iodo@kaliber.pl ),
2. żądania od Kaliber sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, dostępu do podanych przez Ciebie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
3. uzyskania od Kaliber sp. z o.o.:
a) informacji na temat kategorii odnośnych danych osobowych,
b) kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie Kaliber sp. z o.o. może pobrać opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych),
4. do przenoszenia danych,
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do prawa sprzeciwu Kaliber sp. z o.o. dodatkowo informuje, że w szczególnych sytuacjach możesz (w dowolnym momencie) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Kaliber sp. z o.o. Twoich danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Kaliber sp. z o.o. lub interes publiczny.

W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego sprzeciwu, Kaliber sp. z o.o. nie będzie już mogła przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją:
1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub
2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Z wskazanych wyżej praw możesz skorzystać w następujący sposób kontaktując się pod adresem: iodo@kaliber.pl .

Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z ww. praw, Kaliber sp. z o.o. może prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających Ciebie uwierzytelnić.


Okres, przez który przechowywane są Twoje dane osobowe:

Okres przechowywania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu i podstawy ich przetwarzania.

W przypadku realizacji zawartej z Tobą umowy sprzedaży Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z Tobą umową, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych, w tym ustawy o rachunkowości w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z rękojmią i reklamacją. Odpowiednio wynosi on 3 lata jeśli chodzi o wykonanie umowy i ewentualne roszczenia oraz 7 lat jeśli chodzi o przepisy podatkowe.

W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych lub w celu otrzymania newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody udzielonej Kaliber sp. z o.o.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą emailową nasz Newsletter.


W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Dane, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.


Polityka Cookie

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej strony internetowej było bezpieczne, wygodne oraz dostarczało wszystkich potrzebnych informacji. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wykorzystywanie plików cookie, które są umieszczane na Twoim komputerze, w celu zebrania informacji na temat Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Informacje te są niezbędne, aby strona kaliber.pl mogła działać prawidłowo. Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.


Czym są pliki cookie?

Jest to niewielka informacja tekstowa zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Do czego używamy plików cookie?

1) Dostosowanie zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
2)  Tworzenie statystyk, które pokazują, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, dzięki czemu możemy doskonalić jej strukturę oraz zawartość;
3)  Identyfikacja użytkowników jako zalogowanych na stronie kaliber.pl, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
4)  Zapamiętywanie towarów i usług zamówionych na stronie realizacji zakupu;
5) Zagwarantowanie połączenia z odpowiednim serwisem na stronie internetowej, podczas wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w działaniu tej strony.


Rodzaje plików Cookie

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


Jak ograniczyć lub usunąć pliki cookie z komputera?

1. Możesz ograniczyć lub usunąć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Skorzystaj z pomocy w Twojej przeglądarce, aby dowiedzieć się jak to zrobić. Pamiętaj, że jeżeli usuniesz i zablokujesz pliki cookie z naszej strony internetowej, część strony może nie działać poprawnie.
2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
4. Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie www.allaboutcookies.org.


Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej lub adresu email: kaliber@kaliber.pl.

 

kim jesteśmy
i co robimy?
Wszystko o sklepie Kaliber.pl

Kaliber.pl to przede wszystkim dbałość o szeroki wybór produktów z pośród 40 światowych marek, znajdujących się pod opieką Kaliber Sp. z o.o. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie zakupu i gwarantujemy solidność i rzetelność od 1990 roku.