Program

Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich

o Puchar Beretty & Sako

Organizatorzy: Kaliber Sp. z o.o. oraz Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie

Miejsce: strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Suchodole k/ Tarczyna

Termin : 20 lipca 2019 r ( sobota)

Termin rejestracji i wpłat : do 1 lipca 2019 r lub do ogłoszenia zamknięcia listy

Opłata startowa: 150 pln

Formuła zawodów : kombinacja myśliwska + osie parkourowe według reguł ustalonych przez organizatora zawodów

Rejestracja zawodników: w biurze zawodów 05-090 Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43, lub elektronicznie pod adresem : marketing@kaliber.pl - zgłoszenie + dowód uiszczenia opłaty startowej na konto bankowe organizatora:

Kaliber Sp. z.o.o ,02-781 Warszawa, ul. M.Kolbego 16

Nr konta bankowego: 69 1160 2202 0000 0000 9778 0121

Tylko wpłata wpisowego daje gwarancję zapisu zawodnika na liście startujących !
UWAGA: w tytuł przelewu prosimy wpisać "BerettaSako" oraz dane zawodnika (imię i nazwisko)
UWAGA: wpisowe jest bezzwrotne. Istnieje możliwość przekazania miejsca innemu zawodnikowi.

Harmonogram imprezy :

7.30 - kawa , herbata mały poczęstunek

8.00 - wydawanie numerków startowych

8.30 - uroczyste otwarcie zawodów

9.00 - rozpoczęcie strzelań

16.00 - zakończenie zawodów

16.15 - Poker na osi skeet ( dodatkowa nagroda dla zwycięzcy )

17.00- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom oraz losowanie dodatkowych nagród dla wszystkich uczestników zawodów

Konkurencje zawodów :

 

Do zdobycia 510 pkt.

 

SKEET

Strzelamy do 22 rzutków

single  + dublety z  verticalem

 

I stanowisko - singiel z dużej budki , dublet  (mała budka + vertical)

II stanowisko - singiel z dużej budki , singiel z małej budki ,  dublet (duża budka + vertical)

III stanowisko - dublet (duża budka + vertical )

IV stanowisko - dublet (duża budka + vertical ), dublet ( mała budka plus vertical )

V stanowisko - dublet (mała budka + vertical)

VI stanowisko - singiel duża budka , singiel mała budka , dublet (duża budka + vertical )

VII stanowisko - singiel mała budka , dublet ( duża budka + vertical )

 

W przypadku dubletów drugi rzutek wychodzi z maszyny do 3 sekund po oddaniu pierwszego strzału.

Skład może nastąpić po ukazaniu się celu.

Ilość punktów  do zdobycia 110

 

 

 

Przeloty

Strzelamy do 20 rzutków w następujący sposób :

 I    seria  : pojedynczy rzutek z każdego stanowiska - przelot

 II   seria  : pojedynczy rzutek z każdego stanowiska  - rabbit

 III  seria  : dublet z każdego stanowiska - przelot+ rabbit

 IV  seria  : dublet z każdego stanowiska  - rabbit + przelot

 V   seria  : dublet z dowolnego stanowiska   - przelot  + rabbit

 

W przypadku dubletów drugi rzutek wychodzi z maszyny do 3 sekund po oddaniu pierwszego strzału.

Ilość punktów  do zdobycia 100

 

 

 

Trap

Strzelamy do 20 rzutków podawanych z maszyny pływającej. Konkurencja  5 x singiel  i  5 x dublet  i 5 x z podchodu (układ wg prawideł PZŁ).

Skład może nastąpić po ukazaniu się celu.

 Ilość punktów  do zdobycia 100.

 

 

 

OŚ kulowa 1

Oś dzik  w przebiegu na 50 metrów . Makieta dzika w przebiegu inspirowana naturalnym środowiskiem  :) . Oddać można 10 strzałów naprzemiennie zaczynając pierwszy przebieg dzika od strony prawej do lewej.

Najmniejszy dopuszczalny kaliber to 222 rem.

Ilość punktów  do zdobycia 100

 

 

 

OŚ kulowa  2

Makieta rogacza i lisa  na 100 metrów . Oddajemy 5 strzałów z pastorału udostępnionego przez organizatora i 5 strzałów z wolnej ręki . Obie makiety muszą mieć po 5 przestrzelin. Czas na oddanie wszystkich strzałów 15 min. 

Najmniejszy dopuszczalny kaliber to 222 rem.  

Ilość punktów  do zdobycia 100

 
Konkurencja charytatywna POKER

Strzelamy tylko dublety na osi skeet. 
Konfiguracja : 
duża budka + vertical 
lub 
mała budka + vertical 

Zawodnik nie będzie wiedział przed strzałem z której budki wyjdzie pierwszy rzutek. 

Zawodnik kończy strzelanie w momencie nie trafienia dubelta. 
Wpisowe wynosi 20 zł lub więcej

Catering:

Wydawanie posiłków w formie bufetu od godz. 11 - 16 Catering restauracja Pierwsza Liga Piotr Wiga ( w cenie wpisowego)

Grill bar od godz. 12 -17 ( w cenie wpisowego)

Sushi bar od godz. 11-17 Restauracja OTO!SUSHI Andrzej Lubowicki ( w cenie wpisowego)

Kawa , herbata , napoje zimne dostępne przez cały czas trwania zawodów ( w cenie wpisowego )

Klasyfikacje :

  • OPEN
  • DIANY
  • KLASA C ( myśliwi ze stażem do 5 lat w PZŁ)

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz go przestrzegania.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania pozwolenia na broń ,a zawodnicy klasy C dodatkowo legitymację PZŁ.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub regulaminu zawodów.